Waar ga je voor in 2024?

Cees van den Bos 

‘Ik ga me inzetten voor alle Goesenaren! Ik verheug me erop om in februari als burgemeester van Goes te beginnen. Ik zal er voor alle inwoners zijn. Als een echt mensenmens sta ik open voor een gesprek met iedereen. Of het nu gaat over nieuwe ontwikkelingen in de gemeente, problemen in de buurt of bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen. 

De leefbaarheid in de dorpen en stad vind ik heel belangrijk. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen in de gemeente. Onze BOA’s en de politie kunnen hier natuurlijk een rol in spelen. Maar als inwoners met elkaar, komen we al een heel eind. Burgerparticipatie is daarom erg belangrijk. Ik hoor graag wat jullie belangrijk vinden voor Goes. Waar willen jullie over meedenken en aan meewerken? Het is goed als we elkaar weten te vinden.

Ook wil ik, als voorzitter van de gemeenteraad, ervoor zorgen dat de raadsleden hun werk goed kunnen blijven doen. Zij zijn de vertegenwoordigers van de inwoners en besteden vaak veel tijd aan hun raadslidmaatschap. Ik waardeer dat erg. Vooral omdat een goed functionerende raad de gemeente sterk maakt.‘

Cees van den Bos

Stan Meulblok

‘Ik ga voor een veiliger en beter bereikbaar Goes. Als ik van het Stadskantoor richting mijn woning in de Goese Polder rijd, kom ik met de auto soms in verkeersdrukte terecht. Ook op andere plaatsen in Goes loopt het verkeer wel eens vast. De doorstroming moet dus beter. Dit jaar komt daar verandering in. Zo wordt er bijvoorbeeld een nieuw fietspad aangelegd bij het Ronda Gosaplein, dat is de rotonde bij ZLM. En we gaan aan de slag met de Anthony Fokkerstraat, ter hoogte van het Deltaplein en het Nansenplein. 

Mijn ambitie voor 2024 is ook om nog meer aandacht te vragen voor inwoners die met een vraag bij ons aankloppen. Hoewel ik onze dienstverlening al erg goed vind, is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. We kunnen als gemeente misschien nog duidelijker zijn over wat een inwoner kan verwachten. Niet alleen inhoudelijk, maar ook over hoeveel tijd het kost voordat je een reactie krijgt. 

Tot slot wordt 2024 een bijzonder jaar voor ’s-Heer Arendskerke. We starten daar met de nieuwbouw van Het Schengehof. In dit gloednieuwe gebouw komt naast een basisschool ook een kinderopvang. Het oude gebouw is inmiddels gesloopt. Als alles meezit is het nieuwe gebouw eind dit jaar klaar. Ik kijk er erg naar uit om dit mooie project te volgen!’

Stan Meulblok

André van der Reest

‘Ik ga me inzetten voor een gezonder Goes: gezonde mensen in een gezonde omgeving. Dat is meer dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Het gaat over de mensen zelf: of ze lekker in hun vel zitten en wat hun leven betekenisvol maakt. Dat is een grote ambitie en kan ik natuurlijk niet alleen. Daar heb ik de hulp van anderen bij nodig. Dat vraagt om meer samenwerking met andere organisaties, maar ook om eerder problemen te zien en daarop in te spelen. 

Een mooie aanvulling hierop is de proef van de basisbanen. In 2024 wil ik ervoor zorgen dat acht inwoners met een uitkering, die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt, een basisbaan krijgen. Met deze baan hebben zij een inkomen en kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het gevoel volledig mee te kunnen doen, is erg belangrijk. Het geeft meer zelfvertrouwen en helpt bij het ontmoeten van nieuwe mensen. 

De ontwikkeling van Scalda Groen in het Omnium vind ik ook belangrijk. Na een mooi en intensief voortraject, hoop ik dat we dit jaar de schop in de grond kunnen zetten voor de bouw van de school in het voormalige tropisch bos.’

André van der Reest

Joost de Goffau

‘Ik wil vol energie aan de slag met het verbeteren van de binnenstad. Hierbij kijken we naar de veranderende behoeften en wensen van Goesenaren, bezoekers, ondernemers en organisaties. Ik zie het als deel van mijn missie om ervoor te zorgen dat er straks minder panden leegstaan en de binnenstad autoluw wordt. Daarnaast wil ik zoeken naar slimme kansen in de binnenstad rondom werken, wonen en recreëren. 

Een levendige binnenstad gaat samen met het zorgen voor een aantrekkelijke plek voor ondernemers, goede bereikbaarheid voor al het verkeer en een passend cultureel aanbod. Er moet tenslotte ‘iets te doen zijn’ in het visitekaartje van Goes. 

Naast de mooie bedrijven heeft Goes veel actieve verenigingen. Van sportclub tot toneel- of muziekvereniging: ze zorgen er allemaal voor dat mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen met elkaar. Door verenigingen te ondersteunen en te zorgen voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, bouwen we aan een hechte gemeenschap. Tegelijkertijd is het voor verenigingen steeds lastiger om genoeg vrijwilligers te vinden. Ik zet me de komende jaren in voor het sterker en toekomstbestendig maken van deze onmisbare organisaties.’

Over Joost

Joost de Goffau is op donderdag 23 november geïnstalleerd als wethouder. Hij stapt in het college na het vertrek van wethouder Martijn Vermeulen van Nieuw Goes. Joost was al eerder wethouder in Goes, van begin 2020 tot juli 2022. Joost is 33 jaar oud en woont met zijn vrouw en zoontje in Goes-Oost. In zijn vrije tijd is hij met zijn gezin op stap, speelt hij graag piano en keyboard of is hij aan het sporten. 

Hiervoor werkte Joost als Manager Market Acces bij de Delmeco Group. Politiek gezien vervulde hij in meer dan vijftien jaar verschillende rollen bij het CDA, waaronder kortgeleden gemeenteraadslid in Goes.

Joost de Goffau

Joan Veldhuizen

‘Iedereen die in Goes wil (blijven) wonen, moet dat ook kunnen. Dat is nu niet altijd zo. Daarom zet ik mij in om tot 2030 zo’n 2100 huizen bij te bouwen in de gemeente, waarvan een deel al in 2024. Het is belangrijk dat die woningen betaalbaar zijn voor iedereen, van starters en alleenstaanden tot gezinnen en ouderen. En natuurlijk duurzaam, wat beter is voor het milieu en het klimaat. 

Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Daarom maken we dit jaar een begin om de gebouwen waar wij eigenaar van zijn energieneutraal te maken. Zoals gymzalen en buurthuizen. En we slaan dit jaar de eerste paal voor de bouw van de meest duurzame brandweerpost van Zeeland, aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk Noord. Die wordt ook nog eens goed voor de natuur en de dieren. Niet alleen daar, maar door heel de gemeente wil ik zorgen voor meer bomen en biodiversiteit. Want groen is gezond! 

Verder wil ik mij dit jaar inzetten om inwoners meer mee te laten praten, denken of meedoen met de plannen die wij maken en uitvoeren. We gaan met inwoners van de dorpen in gesprek om te horen hoe zij naar hun dorp kijken, nu en in de toekomst. We starten in Wilhelminadorp. Zo zorgen we ervoor dat alle dorpen fijne plekken blijven om te wonen.’

Joan Veldhuizen