Rondetafelgesprek - inclusiviteit en diversiteit

Het rondetafelgesprek is met de fractievoorzitters Frans van der Knaap (CDA) en Piet Bal (Nieuw Goes). Zij bespreken of iedereen zich gezien en gerespecteerd voelt in de gemeente en wat er beter kan.

Inclusiviteit betekent dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke rechten heeft. Niemand wordt uitgesloten. Welke herkomst, cultuur, religie, politieke overtuiging, geaardheid, sekse, huidskleur of beperking iemand ook heeft. Diversiteit betekent dat er in een groep een mix is van verschillende mensen. Bijvoorbeeld met verschillende huidskleuren, religies, geaardheid en politieke overtuiging. Zoals de samenstelling van een gemeenteraad, bezoekers van een dorpshuis, leden van een voetbalvereniging of werknemers in een bedrijf. Als iedereen achter inclusiviteit staat, kun je aan diversiteit werken. Dan erken je dat verschillen mogen bestaan en dat niemand wordt buitengesloten omdat iemand ‘anders’ is.

Roze Zaterdag

Dat is één voorbeeld, maar Frans benadrukt dat inclusiviteit alle terreinen beslaat. ‘Goes is als Regenbooggemeente op 17 juni gaststad voor Roze Zaterdag 2023. Daarmee laten we zien dat we er als gemeente voor iedereen zijn. Het is niet alleen feest, er is ook bijvoorbeeld een schoolprogramma aan gekoppeld. Dat programma geeft jongeren feitelijke kennis over de achtergronden van Roze Zaterdag. Voor mij is dat de echte meerwaarde van dit evenement.’

‘Inclusiviteit op seksueel gebied begint bij de ouders en opvoeding. Vanuit het onderwijs weet ik echter hoe belangrijk voor jongeren de school als gemeenschap is. Inclusiviteit vraagt juist bij jongeren die nog zo veranderen om permanente aandacht.’

Oog voor armoede

Piet Bal: ‘Vergeet de oudere generatie niet. Zij durfden lang niet altijd uit de kast te komen. Ook in het verzorgingshuis moet je kunnen zijn wie je bent. Inclusiviteit is ook oog hebben voor wie door armoede of een klein inkomen niet mee kunnen doen. Er is veel aan de hand achter de voordeur, waar de gemeente niet altijd zicht op heeft. Wie niet kan sporten of niet mee kan met schoolreis omdat er geen geld is, voelt zich buitengesloten. We zullen er hard aan moeten werken om ook hen mee te laten doen.'

Acute hulp

Frans van der Knaap heeft een voorkeur voor duurzame oplossingen. ‘Liever helpen wij bij het isoleren van de woning om de energiekosten te drukken, zodat inwoners de regie houden over hun energierekening. Dat voelt anders dan wanneer je telkens afhankelijk bent van een bijdrage om de energierekening te betalen.’ Piet Bal ziet dat anders. ‘Geld speelt wel degelijk een belangrijke rol in de bestrijding van de energie-armoede. Deze situatie vraagt om acute hulp.'

Warm bad

Piet is ook voormalig sportbestuurder. ‘Verenigingen zijn belangrijk voor inclusiviteit. Zij moeten een warm bad zijn. Open en transparant voor alle leden, zodat zij zich thuis voelen. Want inclusiviteit gaat ook over leuke dingen doen zoals samen bewegen en samen bezig zijn.’ Frans ziet een ondersteunende rol voor de gemeente, zodat verenigingen ook leden kunnen toelaten die minder geld te besteden hebben. ‘Het gaat erom dat we met elkaar leven. Dat we oog hebben voor elkaar, voor mensen die zich nu niet gezien voelen. Dat is een belangrijk aandachtspunt en daar heeft de maatschappij de laatste jaren wel wat verloren.

Vluchtelingen

Het gesprek komt op vluchtelingen in Goes. Opvang in de Zeelandhallen is mensonterend en de situatie duurt te lang vinden beiden. Medemenselijkheid is nodig. Frans: ‘Inwoners zijn wel kritisch en hebben vragen, maar het draagvlak voor een AZC van 150 tot 300 mensen is vrij groot. We hebben in Goes jarenlange ervaring met een AZC.’ Piet twijfelt over een nieuw AZC: ‘Het is erg dat het vorige AZC is gesloopt en het verblijf in de Zeelandhallen is mensonwaardig. Maar wie komen er in een nieuw AZC? Wij pleiten voor gezinnen, geen opeenhoping van mannen. De eigen bevolking moet een eerlijke kans op de woningmarkt krijgen. De gezinshereniging van statushouders legt extra druk op het woningaanbod.’

Woningmarkt

De fractievoorzitters zien dat er enorme achterstanden zijn in de bouw van nieuwe woningen. Dat maakt het lastig om een balans te vinden in de maatregelen voor de verdeling van woningen. Piet: ‘Plaats in elk geval niet alle migranten bij elkaar. Dat levert alleen maar problemen op.’ ‘Mensen moeten zoveel mogelijk integreren en deel uit gaan maken van de gemeenschap’, vult Frans aan. ‘We moeten hen ook niet over één kam scheren. Ook onder statushouders is er grote diversiteit.’

Burgerparticipatie

‘We staan samen voor Goes en het is ‘goes’ zoals je bent’, vinden de fractievoorzitters. Om inclusiviteit te bevorderen en inwoners hierin mee te nemen, kan burgerparticipatie helpen. ‘Mits de spelregels vooraf duidelijk worden uitgelegd om teleurstelling achteraf te voorkomen’, zegt Frans.

De conclusie is dat de gemeenteraad er is voor alle Goesenaren, wie zij ook zijn. Maar ook dat inclusiviteit nooit klaar is en dat je daaraan moet blijven werken. ‘Waar inclusiviteit uiteindelijk om gaat, is dat we continu oog hebben voor de mensen om ons heen.'