Rondetafelgesprek

Sinds de vorige verkiezingen is er een nieuw college met een nieuw collegeprogramma. Ook in de gemeenteraad zien we nieuwe en vertrouwde gezichten. Het thema van dit rondetafelgesprek met de fractievoorzitters is dan ook ‘Nieuw’. Martin Wissekerke van D66, Gonneke de Boe van Partij voor Goes en Marco Eestermans van PvdAGroenLinks vertellen wat er voor hen nieuw is in deze raadsperiode.

Fractievoorzitter

Martin Wissekerke is voor het eerst raadslid en meteen ook fractievoorzitter. ‘Samen met Jacqueline van Mil vorm ik de D66-fractie. We zijn allebei nieuw in de raad, al heb ik iets meer ervaring door mijn werk voor de steunfractie in de afgelopen vier jaar. Bij de verkiezingen was ik lijsttrekker en nu dus fractievoorzitter.’ Voor Gonneke de Boe is de gemeenteraad niet nieuw meer, de afgelopen vier jaar zat zij al in de raad. De periode  ervoor draaide zij mee in de steunfractie van de Partij voor Goes. Wel is zij voor het eerst fractievoorzitter. ‘Wij zijn in de coalitie gekomen en dat betekende dat Stan Meulblok wethouder werd. Door mijn ervaring werd ik fractievoorzitter en Ferdi Korsuize is het tweede raadslid van onze fractie.’ Bij de PvdA van Marco Eestermans is door de samenwerking met GroenLinks het één en ander veranderd. Hij werd fractievoorzitter van deze samengestelde partij. ‘De samenwerking is een mooie stap. We zijn nu een grote raadsfractie met vijf raadsleden en we zitten in de coalitie. Dat biedt veel kansen om zaken te verwezenlijken.’

De andere kant

Alle drie zijn ze enthousiast en vol nieuwe energie aan de slag gegaan. ‘Ik vind het raadswerk heel leuk’, zegt Martin. ‘Ik duik volledig in de bestuurlijke organisatie. We zitten niet in de coalitie, maar we kunnen wel de andere kant van een onderwerp belichten. Door in debat te gaan, kan ik soms het verschil maken voor de inwoners en ondernemers. En werken we aan een nog betere  gemeente. Onze lijnen zijn kort en we schakelen goed. Jacqueline en ik hebben de taken verdeeld op basis van onze kennis en expertise.'

Het moment pakken

Ook Gonneke bevalt de nieuwe functie prima. ‘Als fractievoorzitter moet ik nu zelf het moment pakken. Dat is wel een verschil met de vorige raadsperiode. Maar ik leer snel en ik kan altijd raad vragen bij anderen. Natuurlijk krijg ik ook ondersteuning van de steunfractie. Dat we niet meer in de oppositie zitten, geeft ons toch een andere positie.’

Onafhankelijke voorzitter

‘De samenwerking met GroenLinks loopt binnen de nieuwe fractie soepel’, vertelt Marco. ‘Dat geeft energie. Daarnaast ben ik één van de voorzitters voor de beeldvormende of oordeelsvormende raadsvergaderingen. De andere voorzitters zijn Frans van der Knaap van het CDA en Maurits Born van SGP-ChristenUnie. Als voorzitter leid ik de discussie en praat ik niet mee over de inhoud. Die onafhankelijke functie vraagt een andere voorbereiding, dat vind ik ook leuk om te doen.'

Nieuwe vergaderstructuur

De gemeenteraad behandelt sinds eind vorig jaar de onderwerpen in drie vergaderingen. De eerste is de beeldvormende vergadering, waarin gemeenteraadsleden geïnformeerd worden over het onderwerp door een ambtenaar. De tweede fase is de oordeelsvormende vergadering. Raadsleden gaan in debat over het onderwerp. Bij deze vergadering is ook de wethouder aanwezig. Beide vergaderingen moeten leiden tot een advies voor de derde vergadering. De burgemeester leidt deze besluitvormende vergadering waar ook de wethouders bij zijn. Deze nieuwe structuur bevalt de fractievoorzitters goed. Zo vindt Marco dat zijn rol als raadslid waardevoller is geworden omdat de vergaderingen inhoudelijker zijn geworden. En Gonneke is blij dat kleine fracties nu alle overleggen kunnen bijwonen. ‘Vroeger vielen vergaderingen nog wel eens samen en moest ik kiezen. Dat is nu niet meer zo.

Goed geïnformeerd zijn

Alle drie hebben ze het wel drukker gekregen. Er zijn altijd dossiers die gelezen moeten worden. Dat hoort erbij, vinden ze. Als raadslid moet je goed geïnformeerd zijn om de juiste besluiten te nemen. Marco merkt op dat er meer bijeenkomsten zijn. ‘Die wil ik toch bijwonen, de informatie die je er krijgt is belangrijk voor ons werk.’

Minder werken

‘Dat extra werk bouw je geleidelijk op’, ervaart Martin. ‘Als je politiek actief wordt, ga je vaker naar vergaderingen waar je je natuurlijk op voorbereid. Dan word je verkiesbaar gesteld en inmijn geval lijsttrekker. Het is vooral veel drukker, omdat twee dossiervreters afscheid hebben genomen. En in de steunfractie zitten nieuwe, enthousiaste mensen. Die coach ik bij het inwerken. Vanwege die drukte neemt Martin in overleg met zijn werkgever
vrij op de dagen dat er raadsvergaderingen zijn. ‘Die vergaderingen duren lang en ik wil fris en helder meepraten. Ik werk dus iets minder om mijn werk als raadslid goed uit te oefenen.’ Ook Marco werkt sinds een aantal jaren minder om zijn raadswerk goed te kunnen doen. Hij staat nog vier dagen voor de klas. Gonneke werkt twee dagen in de week. ‘Het raadswerk is vooral ’s avonds en dat stem ik af met mijn man. Op deze manier is het prima te combineren met mijn gezin.’ 

Het nieuwe collegejaar

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen Partij voor Goes en PvdA-GroenLinks richten hun aandacht in 2023 op een sociale en duurzame toekomst. Marco: ‘Het is een spannende tijd en met de stijgende prijzen zal de aandacht vooral naar het sociale vlak gaan. Maar ook het thema duurzaamheid mogen we niet vergeten.’ Gonneke sluit zich daarbij aan: ‘Vooral het sociale aspect blijft een belangrijk aandachtspunt.’ Martin wil zich in 2023 meer richten op burgerparticipatie. ‘Burgers moeten meer gelegenheid krijgen om zelf plannen in te dienen. We hebben het project Goes Praat Mee, maar dat is een online platform. Dan mis je toch het menselijk contact. Het burgerberaad zou de volgende stap kunnen zijn. Bijvoorbeeld rond verduurzaming van een wijk of dorp. Dat biedt kansen.’ 

Samenspel, jaargang 54, januari 2023