Nieuwe ontwikkelingen in Goes

Goes staat landelijk in de top 10 als economisch best presterende gemeente. Daar zijn we trots op. Met nieuwe ontwikkelingen proberen we deze plaats vast te houden en te verbeteren.

Bedrijvenpark Deltaweg

We zien dat bedrijvigheid goed is voor heel Goes. Voor leveranciers, voorzieningen en werkgelegenheid bijvoorbeeld. Op het nieuwe Bedrijvenpark Deltaweg is er ruimte voor ondernemers om zich te vestigen en te groeien. Maar niet alleen groeien is belangrijk. Goes wil ook dat het bedrijvenpark groen en duurzaam wordt. Dat is goed voor de omgeving en zo zijn de bedrijven hier voorbereid op de toekomst.

Vernieuwende ondernemers

Rogier van der Torren van Impuls Zeeland legt uit waarom het belangrijk is dat er een bedrijventerrein bijkomt in Goes: ‘Onze organisatie werft bedrijven om zich te vestigen in Zeeland. Dat doen we vooral in het buitenland. We zoeken kavels voor buitenlandse en Nederlandse bedrijven die naar hier willen komen. Of voor regionale ondernemers die bijvoorbeeld willen uitbreiden. Daarbij zoeken we bedrijven die passen bij Goes. En die bijdragen aan duurzame groei van de Zeeuwse economie. We willen vooral kennis en vernieuwende ondernemers hierheen halen. Bijvoorbeeld op het gebied van schone energie en alternatieve eiwitten. Bedrijvenpark Deltaweg in Goes heeft daarvoor mogelijkheden.’

Daar profiteert heel Goes van

‘Onze Zeeuwse onderwijsinstellingen en kennisinstituten, zoals de HZ University of Applied Sciences, Dockwize en Scalda spelen daarbij een belangrijke rol. Veel bedrijven kiezen om die reden bewust voor onze regio. Deze vernieuwende bedrijven bieden weer interessante stageplekken en hoogwaardige werkgelegenheid voor Goes en omgeving. Bovendien zorgen nieuwe bedrijven voor een breder economisch effect. Denk aan samenwerking met plaatselijke leveranciers en andere ondernemers, extra bestedingen voor de detailhandel, voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, nieuwe leerlingen op scholen, de woningmarkt enzovoort. Daar profiteert heel Goes van. Door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid is Goes een gewilde locatie voor bedrijven. Heel mooi dat we hen ruimte en kansen kunnen bieden.’

Volop vraag naar bedrijfsgrond

Arjen Ouwehand is Senior Vastgoedanalist bij Rabobank Nederland. Volgens hem is de vraag naar bedrijfsgrond enorm. ‘In de meeste steden is veel ruimte voor bedrijven verdwenen omdat ze plaats moesten maken voor woningen. Oudere bedrijventerreinen en bedrijfspanden voldoen nu niet meer aan de vraag van ondernemers óf zijn vol. Daarnaast zien we andere oorzaken voor meer vraag naar bedrijfsgrond. Bijvoorbeeld de groei binnen de e-commerce sector, want we bestellen met zijn allen veel online. Ook bij onze plaatselijke ondernemers en ondernemers in de regio. Daarnaast is er een groeiende behoefte om steeds meer producten dichtbij huis te maken.’

Strengere regels duurzaamheid

‘Door de grote vraag naar bedrijfsgrond én met het oog op duurzaamheid, is het belangrijk dat gemeenten en provincies ook de oudere bedrijventerreinen blijven vernieuwen. Wat duurzaamheid betreft, is een terrein als Bedrijvenpark Deltaweg extra gewild. We verwachten dat de regels op het gebied van klimaat en energie de komende jaren strenger worden. Bedrijven kiezen daarom graag voor een bedrijventerrein, dat het mogelijk maakt om aan deze regels te voldoen en daarbij voorop te lopen. Wij als bank vragen ondernemers om bij de bouw van hun bedrijfspand alvast na te denken over toekomstig hergebruik. Kan het pand bij bedrijfsbeëindiging gemakkelijk worden verhuurd of verkocht aan een ander bedrijf? Of kunnen de materialen opnieuw worden gebruikt? Zo houd je een bedrijventerrein als Bedrijvenpark Deltaweg ook in de toekomst
duurzaam.’

Koploper in duurzaamheid

Bedrijventerrein Deltaweg wordt ontwikkeld met aandacht voor welzijn, natuur, energie en management. Er worden geen fossiele brandstoffen zoals aardgas gebruikt. Bedrijvenpark Deltaweg haalde hiermee een BREEAM-NL gebiedscertificaat met de score ‘very good’. BREEAM is wereldwijd het meest gebruikte instrument om duurzaamheid te beoordelen. Nescio Midavaine, duurzaamheidscoach: ‘Deze BREEAM-certificering is nodig, omdat we als gemeente moeten én willen bijdragen aan de klimaatdoelen. In Goes willen we in 2050 aardgasvrij zijn en uiteindelijke een CO2-neutrale gemeente worden. Dit doel halen we alleen samen.’ 

Investeren in de toekomst

‘Omdat er heel wat bij het halen een BREEAM-certificaat komt kijken, helpen we de ondernemers hierbij. We coachen en inspireren bedrijven, bijvoorbeeld met de inspiratiebundel. Voor ondernemers betekent dit in eerste instantie een extra investering. Maar op den duur betaalt dit zich terug. Denk aan lagere energielasten. Maar er zijn meer voordelen, zoals een fijner werkklimaat en dit leidt weer tot minder ziekteverzuim. Bovendien is je bedrijf voorbereid op de toekomst, wanneer veel duurzaamheidsmaatregelen verplicht worden. Deze investering doe je dus voor jaren.’

Ontwikkeling en verkoop

Op dit moment zijn we druk bezig om het terrein te ontwikkelen. De eerste kavels op Bedrijvenpark Deltaweg zijn al gereserveerd. We verwachten dat de eerste bedrijven gaan bouwen in 2024. Belangstellenden kunnen zich nog steeds inschrijven voor de nog beschikbare kavels. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief op de website.

https://www.bedrijvenparkdeltaweg.nl
 

Samenspel, jaargang 54, januari 2023