Nieuwe brandweerkazerne in januari 2024 open

De nieuwe brandweerkazerne komt in Goes-West aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk Noord en vervangt de tijdelijke kazerne in de Troelstralaan. Vrijwilligers denken volop mee over de inrichting van ‘hun kazerne’.

Ruimte

De indeling moet voor de vrijwilligers logisch zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk waar ze in hun brandweerpak kunnen schieten, op welke plek de brandweerauto’s staan en hoe je het terrein op en af rijdt. Ook komt er een ‘vuile’ ruimte waar de vrijwilligers aankomen na een uitruk en een ‘schone’ ruimte waar alles klaarligt voor een volgende uitruk.

Informatieavond

Dit voorjaar besluiten het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad over het geld dat nodig is voor de nieuwbouw. Daarna is er een informatieavond voor iedereen die interesse heeft. Omwonenden krijgen een uitnodiging en we kondigen het ook aan op www.goes.nl.

Circulair bouwen

De gemeenteraad krijgt verschillende opties voorgelegd, waaronder eentje voor een volledig circulaire bouw. Mocht ze daarvoor kiezen, dan gebruiken we bij de bouw materialen die opnieuw te gebruiken zijn na een eventuele sloop. Ook houden we bij de bouw rekening met de natuur rondom de brandweerkazerne. Zo komt er achter de kazerne een ‘hotel’ voor allerlei insecten.