Exposities in het Stadskantoor

In de hal van het Stadskantoor is de komende tijd de volgende expositie te bekijken.


5 oktober tot en met 30 december 2022

Pioniers in De Poel

Wie waren de eerste bewoners van De Poel? Welke ontwikkelingen heeft het gebied doorgemaakt? Ten zuiden van het Poeldorp Goes ligt een groot weidegebied. Hier liggen kleine natuurlijke kreekruggen waarop later soms wegen zijn gelegd. Verder bestaat het uit laaggelegen weiden op zeeklei, met daaronder een samengedrukt veenpakket. Dit kernland van Zuid-Beveland heet oorspronkelijk De Poel. Ooit liep het door tot aan de westkant van de Grote Markt. Door de gunstige ligging aan open vaarwater ontwikkelt Goes zich tot stad. Zo wordt Goes ‘de kroon op De Poel’. De Poel ondergaat in de jaren 1970 een metamorfose. Een groot deel krijgt na ruilverkaveling een ander, meer op grootschalige landbouw gericht karakter. Een stuk van De Poel ten zuiden van de stad wordt in het laatste kwart van de twintigste eeuw bedrijventerrein.

Ga naar de website van het gemeentearchief.

Vondsten uit de Romeinse tijd

Samenspel, jaargang 53, oktober 2022