Eloise Hu

Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Via het Vavo kun je op elke leeftijd een diploma halen voor mavo, havo of vwo. Sinds dit jaar kan dat ook in Goes, in het gebouw van het Scalda Groen. Een enthousiaste leerlinge is de 18-jarige Eloise Hu, die in 2023 eindexamen havo doet.

Luzac College

‘Na de basisschool heb ik mijn mavodiploma gehaald op het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. Omdat ik hierna de hbo-opleiding Entrepeneurship & Retail wil doen in Rotterdam, moet ik eerst mijn havodiploma halen. Vorig jaar ben ik gestart bij het Luzac College, waar ik helaas op een half puntje ben gezakt. Vooral de talige vakken vind ik lastig. En vakken als geschiedenis, waarbij het veel aankomt op begrijpend lezen.'

Diploma

'Het Luzac sloot haar deuren en wees me toen op de Vavo in Goes. Hier kan ik alsnog versneld mijn diploma halen. Ik volg de vakken Nederlands, Duits, Engels, geschiedenis en wiskunde. Voor dat laatste vak ben ik vorig jaar wel geslaagd, maar ik werk hard om een hoger cijfer te halen.'

Aanrader

'Ik raad deze opleiding zeker aan. Denk niet snel dat je te oud bent! Als je gezakt bent voor je mavo, havo of vwo, is het heel vervelend dat je álles opnieuw moet doen. Hier doe je alleen de vakken over waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. Voor de andere vakken krijg je dan certificaten. Als je alles met een voldoende hebt afgerond, kun je alle certificaten samen inwisselen voor een diploma. Zo kun je al je aandacht richten op vakken die je moeilijk vindt. Ik heb er vertrouwen in dat het mij dit jaar lukt. Zodat ik volgend schooljaar kan starten in Rotterdam, waar ook mijn oudere zus heeft gestudeerd!’

Samenspel, jaargang 54, januari 2023