De nieuwe gemeenteraad

Na de verkiezingen in maart heeft Goes een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad vormt het bestuur van de gemeente en bepaalt in hoofdlijnen het beleid. Ook controleert ze het werk van het college van burgemeester en wethouders.

Zeven

Strikt genomen was er tijdens afgelopen verkiezingen minder keuze dan in 2018. Toen deden er in Goes namelijk negen partijen mee, dit jaar zeven. Dit kwam omdat de SP niet deelnam en omdat de PvdA en GroenLinks als één partij samenvoegden. Dit besluit pakte voor deze twee partijen goed uit. Zij werden met vijf zetels de grootste partij. De andere partij die zetelwinst pakte, was Nieuw Goes. Deze partij ging van drie naar vier zetels. Alleen het CDA leverde een zetel in en kwam daardoor uit op vier zetels. De overige partijen bleven in zetelaantal gelijk. Hieronder leest u de totale verdeling:

  • PvdA-GroenLinks, 5
  • Nieuw Goes, 4
  • CDA,  4
  • VVD, 4
  • SGP-ChristenUnie, 4
  • D66, 2
  • Partij voor Goes, 2

BOB-cyclus

De gemeenteraad vergadert om de twee weken op donderdagavond. De raadsleden vergaderen in een zogenoemde BOB-cyclus van zes weken, met drie opeenvolgende vergaderingen: beeld-, oordeels- en besluitvormend. De vergaderingen zijn in de raadszaal van het Stadskantoor. Tijdens de besluitvormende raad nemen de raadsleden besluiten over voorstellen. Het college stuurt deze voorstellen naar de raad of de raadsleden zetten ze zelf op de agenda.

Kijk live mee

De raadsvergaderingen zijn openbaar en u mag hierbij aanwezig zijn. De vergaderingen zijn ook digitaal te volgen. Het was altijd al mogelijk om de raadsvergaderingen online te beluisteren, tegenwoordig zijn ze ook live te bekijken via https://goes.raadsinformatie.nl/live. De naam van degene die aan het woord is, komt daarbij in beeld. Op deze manier leert u de raadsleden en hun standpunten nog beter kennen!

Samenspel, jaargang 53, juli 2022