De huishoudpot

Als je met de auto de binnenstad bezoekt, moet je parkeergeld betalen. Waarom eigenlijk? En wat doet de gemeente met dat geld?

Het zou het mooist zijn als je met de fiets of het open- baar vervoer naar de stad komt. Maar soms is de auto gewoon handiger. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel auto’s naar de binnenstad komen, vraagt de gemeente parkeergeld. 

In 2022 kwam er 3,6 miljoen euro aan parkeergeld binnen. Dat is iets minder dan in andere jaren, maar is toch nog serieus veel geld. Daarvan gaat 2,2 miljoen naar handhaving, het onderhoud van de parkeerplaatsen en de parkeergarages en het afschrijven van de parkeerautomaten. Daarnaast gaat er nog 2 ton naar overhead, dat zijn onder andere personeelskosten. 

Er blijft dan nog 1,2 miljoen euro over. Dit geld gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat het in de begroting wordt gezet en de gemeente er van alles mee kan betalen. De aanleg van een nieuw fietspad bijvoorbeeld, of het onderhoud van een speelplaats. Maar het kan ook worden uitgegeven aan jeugdzorg of als subsidie voor een museum of vereniging.